Επιστροφή στην αρχική σελίδα

I will not become bait!

Least of all, bait for black fish!
Aren’t there more colourful fish?

I may only be a worm but I have the heart of a lion!