Επιστροφή στην αρχική σελίδα

The revival of the sponsorship spirit for the success of good causes
‘reciprocity for a good cause’

- Developing a sponsors folder
- Obtaining sponsors
- Preparing the campaign