Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Είναι η αναβίωση του χορηγικού πνεύματος για την επιτυχία σκοπών
«αμοιβαιότητα για καλό σκοπό»

- Ανάπτυξη φακέλου χορηγών
- Εξασφάλιση χορηγών
- Εκπόνηση του προγράμματος