Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Προσωποποιημένη επικοινωνία – άμεσο αποτέλεσμα
«Ευθεία στο στόχο»

Είναι η άμεση επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες κοινού.
Η στοχευμένη προώθηση μηνυμάτων που δημιουργεί άμεσο ενδιαφέρον και όφελος.

- Ορισμός στόχου
- Δημιουργία εξειδικευμένων μηνυμάτων
- Αποστολή μηνυμάτων / επικοινωνία με το κοινό / προώθηση ζητούμενου
- Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων