Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Με δημιουργικότητα και στρατηγική
«Σημασία δεν έχει το μέγεθος του προϋπολογισμού αλλά το μέγεθος της ιδέας»

Ο τρόπος, ο χρόνος και τα μέσα για να διαδοθεί ένα μήνυμα απαιτούν στρατηγική, δημιουργικότητα, γνώση και πάθος για το αποτέλεσμα.
Εμείς δεν πιστεύουμε στην πλύση εγκεφάλου. Σε μια εποχή που το κοινό μένει ασυγκίνητο από την πλειοψηφία των διαφημίσεων, εμείς ψάχνουμε και πετυχαίνουμε να απευθυνθούμε στην ψυχή των πελατών.
Έτσι αξιοποιούμε την επένδυση των πελατών μας και συμμετέχουμε στην επιτυχία τους.

- Δημιουργικός και στρατηγικός σχεδιασμός της διαφήμισης
- Δημιουργία των κατάλληλων μηνυμάτων για τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (καταχωρήσεις τύπου, Radio – TV Spots, έντυπα, multimedia)
- Επιλογή των κατάλληλων διαφημιστικών μέσων με βάση τις έρευνες και τα στοιχεία αποτελεσματικότητας (Radio, TV, περιοδικά, εφημερίδες, outdoor)
- Εκπόνηση του διαφημιστικού προγράμματος – απολογισμός