Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Δικτυακό Marketing – ταχύτητα – οικονομία – παγκόσμια εμβέλεια
«σύγχρονες ανάγκες – σύγχρονα εργαλεία»

Είναι η άμεση δικτυακή επικοινωνία με χρήση εργαλείων Web.
Η δυνατότητα παγκόσμιας πρόσβασης σε αγορές, κοινωνίες, ανθρώπους, με τη μέγιστη οικονομία.

- Μελέτη και ανάπτυξη επικοινωνιακής εκστρατείας στο διαδίκτυο
- Σχεδιασμός, δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων
- Προώθηση ιστοσελίδων - Υπηρεσίες SEO (Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης)
- Σχεδιασμός, διαχείριση, αποστολή e-newsletters, σε πλήρεις, επίκαιρες, επιλεγμένες λίστες
- Ανάπτυξη και διαχείριση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (face book, twiter)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακής δημοσιότητας σε εξειδικευμένα sites, portals & social media
- Σχεδιασμός και αποστολή στοχευμένων web μηνυμάτων και προσκλήσεων
- Ανάπτυξη προγράμματος SMS, MMS επικοινωνίας
- Κωδικοποίηση παρουσίαση αποτελεσμάτων