Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Απλές κινήσεις – μεγάλα αποτελέσματα
«Αν ενδιαφερθείτε για τους πελάτες σας, θα ενδιαφερθούν κι αυτοί για σας»

Δημόσιες σχέσεις είναι οι ενέργειες που δεν καταγράφονται στις συμφωνίες. Έχουν ανθρώπινα κίνητρα και αποτελέσματα.

- Ενέργειες δημοσίων σχέσεων (δώρα, κάρτες, επικοινωνίες)
- Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων
- Ανάπτυξη Δημοσιότητας
- Επαφή με τον Τύπο / Δελτία Τύπου / Συνεντεύξεις
- CRM (Customer Relationship Management), Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες. Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στους πελάτες και να αξιοποιηθούν ποιοτικές πληροφορίες προς όφελος του πελάτη.