Επιστροφή στην αρχική σελίδα

It lives where, in theory, there is no life; where there is no solar energy.
However, it has its own light and energy. Besides, it lives close to Earth’s core,
the other sun.